logo
home about product contact


 • BOR ÇALIŞTAYI - MADEN

  1978 yılına kadar yerli ve yabancı özel şirketler eliyle işletilen bor madenleri, bu tarihte 2172 sayılı Kanun ile ETİBANK'a (bugünkü ETİ MADEN) devredilmiştir. 1983 yılında ise, 2840 sayılı Kanun ile bor tuzlarının aranması ve işletilmesinin

  Read More +
 • Mazıdağı maden sahası ve Uranyum! - İşçi Gazetesi

  Günümüzde çıkarılan uranyum madenleri yüzde 0.1 ila yüzde 1 oranında U3-O8 içerdiğinden çıkarılan maden, bir ön zenginleştirme işlemine tabi tutulmaktadır. Uranyum mineralleri Başlıca uranyum mineralleri uraninit, autinit, pitchblend, tobernit ve koffinittir.

  Read More +
 • Kurşun - Vikipedi

  Kurşun madenleri ve metal endüstrileri, akü ve pil fabrikaları, petrol rafinerileri, boya endüstrisi ve patlayıcı sanayii atık sularında da istenmeyen konsantrasyonlarda kurşun kirliliğine rastlanır. Pil fabrikası atık sularında 5,66 mg/l, asidik maden drenajlarında 0,02-2,5 ...

  Read More +
 • Bor nedir, ne işe yarar, nerede kullanılır? - Yeni Şafak

  Ülkemizde üleksit, kolemanit ve tinkal bor mineralleri bulunur. Ülkemiz dünya üzerinde bulunan bor minerallerinin yaklaşık olarak % 72'lik kısmına sahiptir.

  Read More +
 • 03 ubat 2005 PEREMBE - Sayı : 25716 T.C. ENERJĐ VE TABĐĐ .

  Grup madenleri içeren ve bu madenlerin elde edilmesinde kullanılan gaz ve sulardır. IV. Grup madenler ... (Seryum Grubu, Yitriyum Grubu) ve Nadir toprak mineralleri (Bastnazit, Monazit, Ksenotim, Serit, Oyksenit, Samarskit, Fergusonit), Sezyum,

  Read More +
 • MADENCİLİK

  MADENCİLİK BÜLTENİ 3 mef'le suçlayan Sayın E.Kıratlıoğlu'nun Madencilik Bilimsel ve Teknik 11. Kongremiz'in açılış oturumun da, partisini temsilen yaptığı konuşmada Etibank ve Borlarımıza değinerek: "...Türk Madenleri'nin yaban cılara peşkeş çekilmesine izin

  Read More +
 • Ülkeler - Nijerya Federal Cumhuriyeti | TopragizBiz

  Nijerya ya da resmî adı ile Nijerya Federal Cumhuriyeti, Afrika kıtasının batısında yer alan ülkedir. Ülkenin sınır komşularını (kuzeyden saat yönünde ilerlendiğinde) Nijer, Çad, Kamerun ve Benin oluştururken, ülkenin güneyinde Gine Körfezi içerisinde yer alan Benin Körfezi yer almaktadır.

  Read More +
 • Nijer'in kalkınması için yabancı yatırım şart

  Doğal kaynaklar ve madenler açısından oldukça zengin olan ülkede uranyum, kömür, petrol, doğalgaz, demir ve fosfat madenleri çıkartılıyor. En büyük geçim .

  Read More +
 • Maden, Jeoloji ve Jeofizik Mühendisliği

  Sempozyum Petrol, petrol ürünleri, kimya, doğal gaz, kömür madenleri, hububat siloları. şeker fabrikaları, kereste ve mobilya fabrikaları, ekmek fırın ve fabrikaları, ilaç sanayi, gıda sanayinin bazı kolları, gibi, yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddeler ile uğraşan bir çok sanayi sektöründe normal çalışmada, arıza veya bakım gibi hallerde (gaz, toz veya ...

  Read More +
 • Bor Madenleri | Rio Tinto - Mutlaka Oku

  Zira Selahattin Çimen,Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın AKP iktidarının ilk yıllarındaki müsteşarı olan isim yani bakanlığın 2 numarası o dönemde. Selahattin Çimen emekli olunca ise GLOBE GALVANİZ isimli bir şirket kurmuş ve halen bu şirketin yönetim kurulu başkanlığını yapmakta.

  Read More +
 • T.C.

  V — YUKARIDAKİ MADENLERİ İHTİVA EDEN VE BU MADENLERİN EL-DESINDE KULLANILAN GAZ VE SULAR: Tanımlar MADDE 3. — Kanunda geçen deyimler aşağıda açıklanmıştır: Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı. İlgili Daire: Enerji ve Tabii

  Read More +
 • T.C.

  T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 r Yönetim ve yazı işleri İçin Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur 15 Haziran 1985 CUMARTESİ Sayı: 18785 YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLAR Maden Kanunu ...

  Read More +
 • MTA Genel Müdürlüğü

  Rapor, Yayın ve Harita Yer bilimleri ve madencilik konularında tüm araştırmacılara yardımcı olmak amacıyla gerekli bilgi ve belge, yurt içi ve yurt dışından kitap, süreli yayın, tez, harita vb. dokümanlar. Yaklaşık 48.000 kitap ve süreli yayın sayısı 2.321 başlıkta

  Read More +
 • Katı Mineraller | Nijerya Yatırım

  Nijerya madencilik yatırımcılar için kanıtlanmış bir potansiyel sunmaktadır. Ülkenin zengin çeşitli değerli taşlar ve endüstriyel minerallere değerli metallerin arasında değişen çeşitli kategorilerde katı minerallerin çeşitli donatılmıştır. hakkında 40 Nijeryalı toprağa gömülü ...

  Read More +
 • Mazıdağı maden sahası ve Uranyum! - İşçi Gazetesi

  Günümüzde çıkarılan uranyum madenleri yüzde 0.1 ila yüzde 1 oranında U3-O8 içerdiğinden çıkarılan maden, bir ön zenginleştirme işlemine tabi tutulmaktadır. Uranyum mineralleri Başlıca uranyum mineralleri uraninit, autinit, pitchblend, tobernit ve koffinittir.

  Read More +
 • MADEN KANUNU - Mevzuat

  ve Sapropel (Petrol Kanunu hükümleri mahfuz kalmak kaydıyla)" ibaresi eklenmi ve metne iúlenmitir. (2) 4/6/2016 tarihli ve 6719 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle, bu alt bentte yer alan "kömüre bağlı metan gazı," ibaresi metinden çıkarılmıtır.

  Read More +
 • T.C. Ticaret Bakanlığı - ÖZBEKİSTAN ÜLKE PROFİLİ

  T.C. Ticaret Bakanlığı, 2020 5 Dünyanın 'nci büyük uranyum üreticisi ve 'inci ihracatçısı olan Özbekistan'ın bilinen uranyum rezervleri ise í ô. ñ ì ì ton civarındadır. Özbekistan topraklarında çok miktarda tuz yatakları, alüminyum, mermer, granit, değerli taşlar ve

  Read More +
 • Alasim Metalleri ve Kimyasallar

  Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; • Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 02.06.2006 tarih ve 269 sayılı Kararı ile onaylanan, Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında kademeli olarak yaygınlaştırılan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve öğretim

  Read More +
 • Nijer'in kalkınması için yabancı yatırım şart

  Doğal kaynaklar ve madenler açısından oldukça zengin olan ülkede uranyum, kömür, petrol, doğalgaz, demir ve fosfat madenleri çıkartılıyor. En büyük geçim .

  Read More +
 • Gana - Vikipedi

  Gana ya da resmî adı ile Gana Cumhuriyeti, Afrika kıtasının batısında yer alan bir ülkedir. Ülkenin komşularını Fildişi Sahili, Burkina Faso ve Togo oluştururken, güneyinde Gine Körfezi (Atlas Okyanusu) yer almaktadır. Ülke sınırları içerisinde yer alan zengin .

  Read More +
 • Nijerya'da altın madenleri sektöründe reform adımı

  Nijerya'da altın, demir cevheri, kömür ve çinko başta olmak üzere birçok maden ve katı mineral bulunmasına rağmen bunların ekonomiye katkısı yüzde 0,3'te kaldı. Ülke gelirlerinin önemli bir kısmı petrol ve doğal gaza bağlı olan Nijerya'da petrolden gelen gelirlerin azalması nedeniyle tarım, üretim ve madencilik alanlarında adımlar atılıyor.

  Read More +
 • DİYARBAKIR İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

  DİYARBAKIR İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI Diyarbakır ili, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir ilimizdir. Diyarbakır ilinde yüzey şekilleri oldukça sadedir. Çevresi yüksekliklerle kuşatılmıştır. Ortası çukur bir havza durumundadır.

  Read More +
 • Ülkeler - Nijerya Federal Cumhuriyeti | TopragizBiz

  Nijerya ya da resmî adı ile Nijerya Federal Cumhuriyeti, Afrika kıtasının batısında yer alan ülkedir. Ülkenin sınır komşularını (kuzeyden saat yönünde ilerlendiğinde) Nijer, Çad, Kamerun ve Benin oluştururken, ülkenin güneyinde Gine Körfezi içerisinde yer alan Benin Körfezi yer almaktadır.

  Read More +
 • Madencilik Ölçmeleri Ders Notları-1 - AVESİS

  Grup madenleri eriyik olarak içeren ve 3/6/2007 tarihli ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu kapsamına girmeyen çeşitli amaçlarla kullanılan gaz ve sular.

  Read More +
 • MTA Genel Müdürlüğü

  Rapor, Yayın ve Harita Yer bilimleri ve madencilik konularında tüm araştırmacılara yardımcı olmak amacıyla gerekli bilgi ve belge, yurt içi ve yurt dışından kitap, süreli yayın, tez, harita vb. dokümanlar. Yaklaşık 48.000 kitap ve süreli yayın sayısı 2.321 başlıkta

  Read More +
 • 03 ubat 2005 PEREMBE - Sayı : 25716 T.C. ENERJĐ VE TABĐĐ .

  Grup madenleri içeren ve bu madenlerin elde edilmesinde kullanılan gaz ve sulardır. IV. Grup madenler ... (Seryum Grubu, Yitriyum Grubu) ve Nadir toprak mineralleri (Bastnazit, Monazit, Ksenotim, Serit, Oyksenit, Samarskit, Fergusonit), Sezyum,

  Read More +
 • MADEN KENTİ ZONGULDAK VE MADENCİLİK .

  ise madenleri sadece ordusuna silah ve cephane, hazinesine de sikke (para) sağlamayı amaçlayarak işletmiştir. ... madencilik faaliyetlerinin sürdürüldüğü bölgelerde, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Kültür Bakanlığı'nın öncülüğünde İlgili ...

  Read More +
 • Ülkeler - Nijerya Federal Cumhuriyeti | TopragizBiz

  Nijerya ya da resmî adı ile Nijerya Federal Cumhuriyeti, Afrika kıtasının batısında yer alan ülkedir. Ülkenin sınır komşularını (kuzeyden saat yönünde ilerlendiğinde) Nijer, Çad, Kamerun ve Benin oluştururken, ülkenin güneyinde Gine Körfezi içerisinde yer alan Benin Körfezi yer almaktadır.

  Read More +
 • T.C. Ticaret Bakanlığı - ÖZBEKİSTAN ÜLKE PROFİLİ

  T.C. Ticaret Bakanlığı, 2020 5 Dünyanın 'nci büyük uranyum üreticisi ve 'inci ihracatçısı olan Özbekistan'ın bilinen uranyum rezervleri ise í ô. ñ ì ì ton civarındadır. Özbekistan topraklarında çok miktarda tuz yatakları, alüminyum, mermer, granit, değerli taşlar ve

  Read More +
 • AĞRI İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI - MTA

  AĞRI İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI Ağrı ili, Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan bir ildir. Anadolu'nun İran'la bağlantısını sağlayan yolun üzerinde bulunması ile önemi artan il, Doğu Anadolu Bölgesi'nin Yukarı Murat-Van bölümü içinde kalan ...

  Read More +
 • Erkrom Madencilik

  Olivin genellikle yeşil ve koyu yeşil renkte olup, oldukça sert bir mineraldir. Sertliği 6.5-7 (Mohs Sertlik ölçeği), yoğunluğu ise Fe oranına göre 3.22 gr/cm3 - 4.40 g/cm3 arasındadır. Olivinler özellikle Magnezyumlu olivinler, çoğunlukla ultrabazik kayaçlar içerisinde bulunurlar.

  Read More +
 • KIYMETLİ MADENLER PİYASASI - FinansCepte

  Altın ve gümüş, tarihte uzun bir süre boyunca değerli metal olarak tanınmış ve birçok alanda kullanılmıştır. Bugüne geldiğimizde de değerli metallerin çoğu yatırımcının portföyünde yer aldığını görüyoruz. Kıymetli madenler çok iyi portföy çeşitliliği sağlar ve enflasyona karşı korunmak amaçlı satın alınabilir. Bu konuda en çok tercih edilen ...

  Read More +
 • Bor Madenleri | Rio Tinto - Mutlaka Oku

  Zira Selahattin Çimen,Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın AKP iktidarının ilk yıllarındaki müsteşarı olan isim yani bakanlığın 2 numarası o dönemde. Selahattin Çimen emekli olunca ise GLOBE GALVANİZ isimli bir şirket kurmuş ve halen bu şirketin yönetim kurulu başkanlığını yapmakta.

  Read More +
 • MADEN KANUNU - Mevzuat

  ve Sapropel (Petrol Kanunu hükümleri mahfuz kalmak kaydıyla)" ibaresi eklenmi ve metne iúlenmitir. (2) 4/6/2016 tarihli ve 6719 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle, bu alt bentte yer alan "kömüre bağlı metan gazı," ibaresi metinden çıkarılmıtır.

  Read More +
 • 03 ubat 2005 PEREMBE - Sayı : 25716 T.C. ENERJĐ VE TABĐĐ .

  Grup madenleri içeren ve bu madenlerin elde edilmesinde kullanılan gaz ve sulardır. IV. Grup madenler ... (Seryum Grubu, Yitriyum Grubu) ve Nadir toprak mineralleri (Bastnazit, Monazit, Ksenotim, Serit, Oyksenit, Samarskit, Fergusonit), Sezyum,

  Read More +
 • Bor nedir, ne işe yarar? | North Cyprus News

  Ülkemizde üleksit, kolemanit ve tinkal bor mineralleri bulunur. Ülkemiz dünya üzerinde bulunan bor minerallerinin yaklaşık olarak % 72'lik kısmına sahiptir. Ülkemizden sonra Çin, Rusya ve ABD gelir, ülkemizde bor mineralleri devlet kuruluşlarından bir tanesi olan Eti Maden İşletmeleri tarafından işletilir.

  Read More +

nijerya madenleri ve mineralleri bakanlığı

Home , About Us , Products , Contact , Sitemap