logo
home about product contact


 • TBMM'NİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ POLİTİKASINDAKİ ROLÜ Politikacılar .

  TBMM'NİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ POLİTİKASINDAKİ ROLÜ 5 Politikacılar için Özet 1 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNDE MEVCUT DURUM Dünya tarihinde sanayileşme öncesi biyokütle ile sınırlı olan enerji tüketimi sonraları fosil yakıtların devreye girmesi ile hızla artmıştır.

  Read More +
 • Küresel bir enerji dönüşümü için kadınların aktif .

  2016 yılında IRENA dünyadaki yenilenebilir enerji şirketleri üzerine bir araştırma yaptı ve kadınların işgücünün yüzde 35'ini oluşturduğunu buldu. Bu oran geleneksel enerji sektörüne katılımın üzerinde, genel ekonomiye katılımın ise altında. Genel olarak kadınlar STEM diye bilinen bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında ve temiz enerji alanında ...

  Read More +
 • Küresel yenilenebilir enerji 5 yılda yüzde 50 büyüyebilir

  Fakat uzun vadeli iklim, hava kalitesi ve enerji erişim hedeflerine ulaşmamız için kurulumların daha da hızlandırılması gerekli." Raporda 2020 ve 2024 yılları arasında dünya genelinde yeni 1,22 TW kapasitede yenilenebilir enerji santrali kurulması öngörülmüş.

  Read More +
 • 2021'i Sürdürülebilir Enerji Konusunda Küresel Eylem Yılı .

  UNDP Enerji Başkanı Marcel Alers, dünyanın iklim hedeflerini karşılama ve temiz, uygun fiyatlı ve güvenilir enerjiye evrensel erişim için Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 7'yi (SDG7) gerçekleştirme yolunda ilerlememiş olmasına rağmen, "Elde edilebilecek temiz enerji çözümleri var. Onları siyasi ve yatırım öncelikleri haline getirmek için artan bir ivme var" dedi.

  Read More +
 • 2016'da Küresel Enerji Erişimi Fırsatları | GE Türkiye Blog

  GE Başkan Yardımcısı John G. Rice'a göre enerji devriminin başındayız. Önümüzdeki yıl, küresel elektrik erişimini daha iyi hale getirebilme fırsatlarını beraberinde getiriyor. Dünyanın, son 30-40 yılı önemli ilerlemelerle dolu. İlköğretim birçok bölgede neredeyse zorunlu hale geliyor, dünya genelinde çocuk ölüm oranları düşüyor ve yaşam süresi birçok ...

  Read More +
 • IRENA Küresel Yenilenebilir Enerji Görünümü Raporu .

  2. Enerji verimliliğindeki iyileşme hızını geçmiş dönemdekinin iki katına ulaştırmak. Nihai enerji tüketiminde yenilenebilir enerji payının yeterli düzeye ulaşabilmesi için gerekenler de şu şekilde sıralanabilir: >> Üretim kapasitesi artışı, elektrik şebekesi ve diğer

  Read More +
 • Küresel İklim Değişikliği ve Türkiye'ye Etkileri

  Yenilenebilir enerjiye dayalı ve sürdürülebilir enerji için gerekli altyapının oluşturulması gerektiği konusunda uyarılar artıyor. Atmosferde yaşanan değişimler tüm dünyayı etkilemekte ve coğrafi konumuna göre ülkelerde yaşanan değişimi şekillendirmektedir.

  Read More +
 • Küresel yenilenebilir enerji 5 yılda yüzde 50 büyüyebilir

  Fakat uzun vadeli iklim, hava kalitesi ve enerji erişim hedeflerine ulaşmamız için kurulumların daha da hızlandırılması gerekli." Raporda 2020 ve 2024 yılları arasında dünya genelinde yeni 1,22 TW kapasitede yenilenebilir enerji santrali kurulması öngörülmüş.

  Read More +
 • küresel ısınma arşivleri - Temiz Enerji

  Temiz Enerji Haber Portal ı Güneş Güneş Yüzde 100 güneş enerjisiyle çalışan internet sitesi oluşturuldu ... Yeni rapor: Küresel ısınmayı sınırlayabilmek için gerekli azami miktardan yüzde 120 daha fazla fosil yakıt üretiliyor Yazan: Merve Özcan Aralık 3, 2020 ...

  Read More +
 • TBMM'NİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ POLİTİKASINDAKİ ROLÜ Politikacılar .

  TBMM'NİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ POLİTİKASINDAKİ ROLÜ 5 Politikacılar için Özet 1 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNDE MEVCUT DURUM Dünya tarihinde sanayileşme öncesi biyokütle ile sınırlı olan enerji tüketimi sonraları fosil yakıtların devreye girmesi ile hızla artmıştır.

  Read More +
 • HAREKETE GEÇ | Kuresel Amaçlar

  Enerji verimliliğini artırmak için pencere ve kapılarda hava kaçaklarını engelle. Kullandığın eski aletleri enerji tasarruflu modeller ve ampullerle değiştir. Eğer yapabilirsen evine güneş panelleri yerleştir. Bu aynı zamanda elektrik faturanı da azaltır. Halı kullan.

  Read More +
 • Sera Etkisi ve Küresel Isınma - Egezegen

  İnsanlar, fosil yakıtları yakıp yağmur ormanlarını ve tarım hayvanlarını azaltarak, iklim ve toprağın sıcaklığını giderek daha fazla etkiliyor. Bu, sera etkisi ve küresel ısınmayı artırarak, atmosferde doğal olarak bulunanlara muazzam miktarda sera gazı ekliyor.

  Read More +
 • (PDF) KÜRESEL ÖLÇEKTE ENERJİ SEKTÖRÜNÜN REKABET .

  PDF | On Oct 2, 2019, Betül Altay Topcu published KÜRESEL ÖLÇEKTE ENERJİ SEKTÖRÜNÜN REKABET GÜCÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ: MINT ÜLKELERİ ÖRNEĞİ | Find, read and cite all the ...

  Read More +
 • 8:8 Kozmik Mesih Bilincini Almak İçin Küresel .

  8:8 enerjisi bize bu dönüşümü gerçekleştirmek için gerekli aletleri veriyor. Işığın kozmik ışınlarıyla, ... Bu Işık Kodu Sirius'un Kozmik enerji modelini içeriyor ve Mesih Bilincini ifade eden, sonsuz dengedeki sonsuz kutsal eril ve kutsal dişili sembolize ediyor.

  Read More +
 • Enerji verimliliğinin küresel değeri 310 milyar dolar .

  Bu tasarruf oranı, aynı yıl Çin ve Amerika'daki toplam nihai enerji tüketimin ise sırasıyla yüzde 80 ve yüzde 87'sine denk düşüyor. 11 ülkedeki diğer yakıt türlerinin tedariki için gerekli olan enerji kullanımı ise petrolde 1 202 MTEP, elektrik için 552 MTEP ve doğal

  Read More +
 • ERİŞİLEBİLİR VE - Kuresel Amaçlar

  enerji altyapısına yatırımların 2030 yılına kadar üç kat artırılarak En büyük enerji açığına sahip bölgeler olan alt Sahra ve Güney Asya enerjiye erişim konusunda diğer ülkelerin desteğine ihtiyaç duyuyor. Ülkeler erişilebilir, güvenilir ve sürdürülebilir enerji

  Read More +
 • Küresel enerji dönüşümüne en iyi hazırlanan ülkeler - .

  Enerji modern dünyanın zenginliğinin kalbinde yer alan en önemli unsur. Yeterli enerjimiz olmadan şu an hayalini kurduğumuz daha temiz, verimli bir dünya ve bunları sağlaması için geliştirdiğimiz tüm teknolojik yenilikler – elektrikli araçlar, yapay zekayı eğitecek ve çalıştıracak bilgisayarlar/grafik kartları, topladığımız veriyi saklamamız için gerekli veri ...

  Read More +
 • küresel ısınma arşivleri - Temiz Enerji

  Temiz Enerji Haber Portal ı Güneş Güneş Yüzde 100 güneş enerjisiyle çalışan internet sitesi oluşturuldu ... Yeni rapor: Küresel ısınmayı sınırlayabilmek için gerekli azami miktardan yüzde 120 daha fazla fosil yakıt üretiliyor Yazan: Merve Özcan Aralık 3, 2020 ...

  Read More +
 • İnternetin küresel ısınmaya beklenmedik etkisi

  İnternetin küresel ısınmaya beklenmedik etkisi İnternette sadece birkaç sayfa okunduğunda bir çaydanlığı kaynatacak kadar enerji harcanabiliyor. COVID-19 salgını kısıtlamalara neden ...

  Read More +
 • İnce ve Çok İnce Öğütme için Alternatif Değirmen Tiplerinin .

  Hacıfazlıoglu / AKÜ Fen Bilimleri Dergisi 2009-01 17-30 17 İnce ve Çok İnce Öğütme için Alternatif Değirmen Tiplerinin Tanıtılması Hasan Hacıfazlıoğlua a‹stanbul Üniversitesi, Maden Müh.Bölümü, 34320, Avc›lar / İstanbul e-posta: [email protected] Özet ...

  Read More +
 • Küresel enerji sisteminde dönüşüm hedefi: 2050

  Her ne kadar genel olarak enerji sisteminin karbonsuzlaştırılması için gerekli olan enerji yatırımı azımsanmayacak kadar büyük olsa da (2050'ye kadar 29 trilyon ABD doları harcama), bu rakam küresel GSYİH'nın yalnızca küçük bir yüzdesine (%0.4) denk geliyor."

  Read More +
 • Küresel Isınma Bir Buçuk Derece Özel Raporu: Hızlı ve .

  "Tarım, enerji, sanayi, bina, ulaşım ve şehirlerde "hızlı ve geniş kapsamlı" dönüşümler gerekiyor" Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) tarafından yapılan değerlendirmeye göre, küresel ısınmanın 1,5ºC derecede sınırlandırılması toplumun her alanında hızlı, geniş kapsamlı ve benzeri görülmemiş değişiklikler gerektiriyor.

  Read More +
 • (PDF) Kırma ve öğütme işlemleri, kırıcılar, değirmenler | .

  Rittinger Teorisi Bu teoriye göre Boyut Küçültme için gerekli enerji için 1/d 2 -1/d 1 esas almaktadır. Burada; d 1 : Değirmene giren malzemenin % 80'nin geçtiği elek boyutu (mikron) d 2 : Değirmenden çıkan malzemenin % 80'nin geçtiği elek boyutu(mikron) CM420 Çekiçli Kırıcısı Darbeli kırıcılarda, kırılacak parçalara kinetik enerji verilmektedir.

  Read More +
 • Termodinamikte Devrim: Devridaim Makineleri >> .

  Bu nedenle, boşluktan enerji çekmek, evreni doğuran Büyük Patlamadan kaynaklanan enerji miktarını ek enerji ile sürekli artırmak anlamına geliyor. Ayrıca boşluktan enerji çeken bir makine, enerjiyi yoktan yaratmadığı için yüzde 100 verimli çalışamaz, bir miktar ısı uzaya kaçarak ziyan olur.

  Read More +
 • COVID-19 KÜRESEL SALGINININ ELEKTRİK PİYASASINDA .

  Bu doğrultuda, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 04/04/2020 tarihli ve 31089 sayılı Resmi Gazete'de yayımlan kararı ile, tüm dünyayı ve ülkemizi etkileyen yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 35. maddesi ile

  Read More +
 • Küresel enerji dönüşümüne en iyi hazırlanan ülkeler - .

  Yeterli enerjimiz olmadan şu an hayalini kurduğumuz daha temiz, verimli bir dünya ve bunları sağlaması için geliştirdiğimiz tüm teknolojik yenilikler – elektrikli araçlar, yapay zekayı eğitecek ve çalıştıracak bilgisayarlar/grafik kartları, topladığımız veriyi

  Read More +
 • Küresel Enerji Bülteni (Şubat-2019) – TESPAM

  Şubat ayı Ülkemizde ve Dünyada politik, ekonomik ve sanayi alanlarında küresel değişimlerin ve yaşanan gelişmelerle enerji özelinde dolu bir ay ile birlikte Küresel Enerji Bültenini derledik. Şubat ayında Maden Kanunu İle Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

  Read More +
 • Küresel Enerji Kullanımı Önümüzdeki 20 Yıl İçinde Nasıl .

  Senaryolar, düşük karbon geçişi hızında enerji verimliliği iyileştirmelerinin kritik önemini, ancak bu gelişmelerin büyüklüğü konusunda çok az fikir birliği olduğunu göstermektedir. Ancak, tartışmasız, güneş ve rüzgar enerjisinin önümüzdeki yıllarda başarılara

  Read More +
 • Yeni rapor: Küresel ısınmayı sınırlayabilmek için gerekli .

  Yeni rapor: Küresel ısınmayı sınırlayabilmek için gerekli azami miktardan yüzde 120 daha fazla fosil yakıt üretiliyor Dünya, 2030'da küresel ısınmayı 2°C ile sınırlayabilmek için gereken azami miktardan yüzde 50, 1,5°C ile sınırlayabilmek için gerekenden ise yüzde 120 daha fazla fosil yakıt üretme yolunda ilerliyor.

  Read More +
 • COVID-19 KÜRESEL SALGINININ ELEKTRİK PİYASASINDA .

  Bu doğrultuda, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 04/04/2020 tarihli ve 31089 sayılı Resmi Gazete'de yayımlan kararı ile, tüm dünyayı ve ülkemizi etkileyen yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 35. maddesi ile

  Read More +
 • Küresel Isınmayı Yavaşlatmak İçin Eti Azaltın - Kozan .

  Küresel ısınmayı savunanlar var Örneğin, Trump ABD'de başkan olur olmaz, Obama zamanında çıkan çevre koruma yasalarını iptal etti.Mesela bizde Kaz Dağları'nda işletilecek siyanürlü altın madeni tartışmaları sürüyor ya; Trump da Amerika'daki maden şirketlerinin yok ettiği doğayı eski haline getirme zorunluluğu yasalarını iptal etti.

  Read More +
 • Zorlu Enerji 'Küresel Sürdürülebilirlik Liderleri' arasında

  Zorlu Enerji de bu gelişmeler doğrultusunda geleceğin enerji şirketi olma vizyonuyla sürdürülebilirliği bir iş yapış biçimi haline getirirken tüm faaliyetlerini çevreye duyarlı, paydaşlarının beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde gerçekleştirmeye devam ediyor.

  Read More +
 • İTO Haber - [Köşe Yazısı] Dr. Muhammed Tandoğan: .

  Küresel aktörler, Afrika'nın zengin enerji kaynaklarına göz dikti. Çin kıtadaki yatırımları ile en çok dikkat çeken ülke. ABD, her alanda olduğu gibi enerji alanında da kıtada Çin ile rekabet ediyor. Bu iki devin yanı sıra AB ülkeleri, Rusya, Hindistan ve hatta İsrail gibi ...

  Read More +
 • Küresel Enerji Bülteni (Temmuz-2018) – TESPAM

  Tespam, Türkiye'nin enerji politikaları odaklı ilk ve tek sivil toplum kuruluşudur. Türkiye'nin enerji alanında, gerek politik gerekse stratejik boşluğunu doldurmak amacıyla enerji alanında faaliyet veren kamu ve özel teşebbüslerde aktif olarak çalışan nitelikli uzmanlar

  Read More +
 • Covid-19 Virüsü Kaynaklı Küresel Salgın Sebebi ile .

  Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Getirilen Düzenlemeler 04 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 9276 Karar No'lu EPDK Kurul Kararı ile, Corona Virüs (Covid-19) salgınının, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 35. Maddesi* ile Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'nin 19.maddesi** kapsamında "mücbir sebep" olarak kabul ...

  Read More +
 • Enerji verimliliğinin küresel değeri 310 milyar dolar .

  Bu tasarruf oranı, aynı yıl Çin ve Amerika'daki toplam nihai enerji tüketimin ise sırasıyla yüzde 80 ve yüzde 87'sine denk düşüyor. 11 ülkedeki diğer yakıt türlerinin tedariki için gerekli olan enerji kullanımı ise petrolde 1 202 MTEP, elektrik için 552 MTEP ve doğal

  Read More +

enerji kuresel değirmenler icin gerekli

Home , About Us , Products , Contact , Sitemap